FNV SPOOR

OVERLEG OVER NIEUW NS-CAO IS GESTART

Tekst Ronald de Kreij Beeld Martin de Bouter

Hilko Ilsink. ‘Pensioenakkoord
vertalen in goede afspraken’

Half februari is bij NS het overleg over een nieuwe cao begonnen; medio april moet er – als het aan FNV Spoor ligt – een resultaat liggen. Waar koerst de bond op aan?

Maar liefst ruim 3.000 medewerkers van NS hebben de enquête van FNV Spoor ingevuld waarin werd gevraagd naar hun cao-wensen. Dit bewijst dat de cao leeft. De uitkomsten boden de bond een geweldige voedingsbodem voor een afgewogen pakket cao-eisen waarmee een zo breed mogelijke groep NS-medewerkers wordt bediend.

“De medewerkers van NS willen in hun cao 2020 in ieder geval twee prioriteitsonderwerpen geregeld hebben”, schrijft vakbondsbestuurder en eerste onderhandelaar Henri Janssen van FNV Spoor in zijn voorstellenbrief aan de directie van NS. “Ten eerste gezond de eindstreep halen (jong én oud). Ten tweede verbetering van de lonen, toeslagen en vergoedingen.”

“Verbeteren van de lonen, toeslagen en vergoedingen ligt in deze cao voor de hand”, zo vervolgt Janssen zijn schrijven. “Immers, gedurende de afgelopen jaren hebben de medewerkers van NS hun looneis steeds moeten matigen. Over het jaar 2019 is er slechts een loonsverhoging van 1,2 procent geweest, wat maar liefst 1,43 procent lager is dan het inflatieniveau van het afgelopen jaar.”

Voilà, de toon was gezet. NS kon zich voorbereiden op een stevig looneis. Janssen wenst namelijk 5 procent per 1 april 2020 over “de lonen en alle vergoedingen en toelagen, met uitzondering de vergoeding voor over- en meeruren die met 50 procent omhoog moeten. Dit bij een cao-looptijd van één jaar en met een vloer van 175 euro”. Dit laatste betekent dat iedereen er in de visie van de FNV minimaal 175 euro bruto per maand op vooruit dient te gaan, wat voor degenen in de lagere salarisschalen kan uitpakken in een hogere loonstijging van de gevraagde 5 procent.

COMMISSIE

Natuurlijk heeft Janssen de hierboven genoemde cao-voorstellen niet zelf bedacht. Hij heeft dat gedaan in nauwe samenwerking met zijn collega NS-bestuurder Roos Rahimi én de cao-werkgroep bestaande uit dertien kaderleden van FNV Spoor uit alle mogelijke geledingen van NS.

‘Ik denk dat we een mooi, breed pakket aan eisen hebben neergelegd’, vertelt Judith Staalman, dienstindeler bij NS in Lelystad en lid van de cao-commissie van FNV Spoor. ‘Het wordt tijd dat de florerende economie zich nu ook vertaalt naar onze arbeidsvoorwaarden. Dus vragen we een fatsoenlijke loonsverhoging, maar in het kader van de balans tussen werk en privé ook meer individuele invloed op de werktijden en vrije tijd.’

In de voorstellenbrief aan NS staat dit laatste als volgt verwoord: “In de enquête geven jongeren FNV Spoor mee dat ze een betere werk/privé-balans willen met gezondere roosters en arbeidsomstandigheden. Ouderen willen mogelijkheden om, daar waar ze het werk niet meer volhouden, eerder te kunnen stoppen.”

PENSIOEN

‘Ik kijk uit naar het moment waarop het onderwerp pensioen ter sprake komt’, zegt Hilko Ilsink. Hij is technisch medewerker materieel bij NS Onderhoud en Service (voorheen NedTrain) en maakt als lid van de cao-commissie van FNV Spoor nu alweer voor de derde keer tevens onderdeel uit van de vierkoppige FNV-delegatie die aan de onderhandelingstafel zit. De andere negen kaderleden vormen de achterwacht: denktank en klankbord tegelijk voor de onderhandelaars.

Ilsink: ‘Ons doel is de uitkomsten van het pensioenakkoord te vertalen in goede afspraken, zodat NS’ers daadwerkelijk drie jaar eerder met pensioen kunnen. In dat geval heb je het over stevige werkgeversbijdragen, de mogelijkheid van verlofsparen en zo meer. Dit wordt een uitermate fascinerend en belangrijk onderdeel van de onderhandelingen.’

“NS wil meer treinen, meer reizigers, meer winst”, zo luidt een ander citaat uit de FNV-voorstellenbrief. “Mooi, maar werknemers moeten dit mogelijk maken.” Vervolgens bouwt de brief een betoog op dat een aanloop is naar de wensen die daarna volgen. Om personeel te trekken, vast te houden én te waarderen zijn goede arbeidsvoorwaarden nodig, aldus FNV Spoor. Een goede balans tussen werk en privé, meer loon en goede pensioenafspraken noemden we hierboven al. Andere wensen van de bond zijn onder meer het aanpakken van de werkdruk, werkzekerheid voor mensen in functies die wellicht dreigen te verdwijnen, goede persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden, een betere reiskostenvergoeding, een maaltijdvergoeding, een fietsleaseplan, minder flexkrachten en iedere inhuurkracht na negen maanden een vast contract.

‘Natuurlijk gaan we voor het belang van dé NS’er’, zegt Ilsink. ‘Maar ik houd uiteraard ook oog voor de belangen van mijn directe collega’s.’

‘Alle “bloedgroepen” komen in onze voorstellenbrief aan bod’, besluit zijn NS-collega Staalman. ‘Ons uiteindelijke doel is dat iedereen bij NS, op welke plek dan ook, krijgt wat hem of haar toekomt.’

Meer weten over de cao-inzet van FNV Spoor? Surf dan naar fnv.nl/inzetcaons

Deel deze pagina