NIEUWE VAKBONDSBESTUURDER

'Ik hoop dat we straks ook bij DB Cargo een mooie cao kunnen afsluiten’

‘DIEP GAAN EN KNALLEN’

Tekst Ronald de Kreij Beeld Jan Lankveld

Michiel Boer is de opvolger van bestuurder Jacqueline Lohle bij FNV Spoor. Hij erft haar sterke kadergroepen bij ProRail en de spoorgoederenvervoerders. ‘Mijn uitdaging wordt de goede zaken vast te houden en liever nog verder uit te bouwen.’

Hij hielp als juridisch adviseur op het contactcenter van de FNV talloze vakbondsleden aan hun recht en deed dit later uitgebreider als kwestiebehandelaar. Tussendoor probeerde hij het nog even op het stafbureau van de bond in een adviserende functie, maar dat vond hij niets. Daarop besloot hij zich blijvend voor de leden in te zetten als vakbondsbestuurder.

De korte voorstelronde hierboven begon in 2005 en kreeg in 2011 een wending met zijn toetreding tot een bestuurdersklasje van de FNV. Anno nu begint een nieuw hoofdstuk met zijn overstap als bestuurder in de sector transport en logistiek naar het spoor. Binnen FNV Spoor wordt hij verantwoordelijk voor ProRail en het spoorgoederenvervoer.

Wat verwacht Michiel Boer van zijn nieuwe functie? Zijn er volgens hem overeenkomsten tussen wat hij deed en nu gaat doen? Hij hoeft niet lang na te denken over zijn antwoord: ‘Beide functies zijn niet te vergelijken. Er zijn maar heel weinig raakvlakken. Het spoor heeft bijvoorbeeld een veel hogere organisatiegraad en een beter verankerde en gevestigde kaderstructuur. Daardoor kunnen we als bond bij het spoor een veel steviger vuist maken dan bij het beroepsgoederenvervoer over de weg. Mijn uitdaging wordt deze goede zaken vast te houden en liever nog verder uit te bouwen.’

OOK IETS TE VERLIEZEN

De invloed van de FNV in de spoorsector is groot, heeft hij inmiddels geconstateerd. ‘Dat is mooi, maar het maakt ook dat je iets te verliezen hebt. Namelijk je positie. Ik zal daarom moeten blijven investeren in mijn kader. Zo niet, dan zijn we weg.’

Net als bij zijn voorgangster Jacqueline Lohle komt ook bij Boer het onderwerp kader vaak ter sprake. Bijvoorbeeld bij de vraag wat voor een vakbond nou écht belangrijk is. ‘De kaderleden en de kaderstructuur’, is zijn antwoord. ‘En hoe goed de kaderleden zijn opgeleid.’

Even later zegt hij: ‘Een belangrijke taak van vakbondsbestuurders dat de leden weten wat de bond en de kaderleden doen. Alles staat of valt met communiceren. Zodra iets niet goed gaat moeten we daar iets mee doen. Niet wachten tot er écht iets aan de hand is. En proactief zijn kan alleen met goed kader.’

TWEEDE CAO

Zoals elders in dit blad is te lezen, komt hij bij ProRail terecht in een gespreid bedje. Daar heeft zijn voorgangster net voor haar vertrek nog een prachtige cao afgesloten. Dit betekent echter niet dat Boer nu de komende tijd achteruit kan leunen. Hij is verantwoordelijk voor nóg een grote cao, namelijk die van DB Cargo. Vrijwel direct na zijn aantreden kon hij aan bak voor overleg over ook daar een nieuwe cao.

‘Er is een wereld van verschil tussen de railinfrabeheerder en de spoorgoederenvervoerder’, zegt hij. En er spelen heel andere zaken. Mede daardoor zijn ook de beide cao’s niet te vergelijken. Toch ben ik blij met die mooie ProRail-cao. Want het is een grote cao van een belangrijk spoorbedrijf. Ook DB Cargo is een groot en belangrijk spoorbedrijf. En dan wordt er als het om de arbeidsvoorwaarden gaat toch naar elkaar gekeken. Zo van: wat is daar gebeurd? Dus ik hoop dat we straks ook bij DB Cargo een mooie cao kunnen afsluiten.’