VOORWOORD

ALTIJD WAT TE DOEN

Welkom in dit eerste nummer van het FNV Spoor Magazine van 2020. Een goed moment om even terug te kijken? Nee, daar is geen tijd voor. We moeten door. We zitten bijvoorbeeld middenin het cao-seizoen. De inflatie was afgelopen jaar 2,63 procent, en dan heb je als medewerker een stevige loonsverhoging nodig om in 2020 minimaal dezelfde boodschappen te kunnen kopen. Het overleg bij NS hierover is zojuist gestart. Ook aan andere cao-tafels wordt druk overlegd met spoorwerkgevers. En de cao van ProRail is zojuist afgerond (mooi resultaat!). Maar we krijgen het allemaal niet voor niets, zoveel is wel duidelijk. Je leest er alles over verderop in dit magazine.

We doen als FNV Spoor meer dan cao’s afsluiten. We hebben als FNV Spoor bij NS Instandhouding (voorheen NedTrain) in nauwe samenwerking met de lokale OC en de OR een reorganisatie met gedwongen overplaatsingen tegen weten te houden.

We hebben op de IC Brussel extra inzet voor sociale veiligheid afgedwongen. Onze “sector-collega” FNV Streekvervoer heeft bij Keolis een mooi succes behaald aangaande de faciliteiten voor de boa’s op de lijn Zwolle-Enschede-Kampen (al blijft Keolis weigeren op alle treinen twee boa’s in te zetten).

We bemoeien ons namens onze leden met het onderzoek naar de ontsporing op 2 januari in Den Haag. We hebben contact met NS en de Inspectie Leefomgeving en Transport over problemen bij keersituaties zonder looppad in de nieuwe dienstregeling. En we hebben NS ervan weten te overtuigen honderden uitzendkrachten die werken bij onder meer NS Klantenservice niét terzijde te schuiven. Naast dit alles zijn onze bestuurders, kaderleden en vakbondsconsulenten dagelijks met en voor onze leden op en rond het spoor actief om hun collectieve en individuele belangen goed te dienen.

Pfoe, je zou al moe kunnen worden van het opsommen van deze activiteiten alleen al. Maar ik krijg er juist energie van. Dus waarom energie verspillen aan terugkijken? In één opzicht is er namelijk niets veranderd: wie zich actief inzet voor de bond heeft altijd wat te doen.

Henri Janssen,

bestuurder FNV Spoor