COLUMN

WE MOETEN ER STRAKS WEER STAAN

FNV Spoor-bestuurder Henri Janssen werpt in het eerste nummer van dit jaar van dit online FNV Spoor Magazine een blik in de toekomst, ook over de grenzen van het jaar 2021 heen.

De leden van FNV Spoor hebben ingestemd met de nieuwe cao bij NS. Met een ruime meerderheid van meer dan 70 procent. Dat is een mooie score. Maar liever bereik je natuurlijk als vakbondsbestuurder een score van 100 procent. Dan is tenminste iédereen tevreden.

TANDENKNARSEND

Ik begrijp inmiddels dat zelfs die 70 procent niet helemaal onverdeeld blij is met alle uitkomsten. Omdat we weten dat sommige voorstemmers dit tandenknarsend hebben gedaan. Zij hebben hun zegen aan het eindbod van NS gegeven, omdat we nog altijd midden in coronatijd zitten. Zij willen voort. Overigens net als wij allemaal.

KRIMPPLANNEN

Ook zelf ben ik nog altijd niet helemaal happy. Maar daar heb ik als vakbondsbestuurder zo mijn eigen redenen voor. De onzalige krimpplannen van NS voor het bedrijfsonderdeel Tickets & Service bijvoorbeeld. Hoe krijgen we die samen met onze leden zo snel mogelijk van tafel? Want laten we alsjeblieft ook op de stations de menselijke maat zoveel mogelijk behouden. Voor de reiziger en voor de medewerkers. Want #Zonderwalgeenboord, toch? Hier ligt voor ons als vakbond een doelstelling om verderop dit jaar, en dan toch liefst zo snel mogelijk, te verwezenlijken.

VEILIGHEID

Nog zoiets: het initiatief van GroenLinks en SP om het hoofdrailnet na 2025 onderhands aan NS te gunnen, heeft een meerderheid in de Tweede Kamer gehaald (VVD, CDA en FvD stemden tegen). Joepie? Jazeker, maar ik ben wel kritisch op de inhoud. Het zal toch niet zo zijn dat we straks bij de onderhandse gunning alsnog geconfronteerd worden met aanvullende aanbestedingseisen, omdat het allemaal toch goedkoper moet en dat daarvoor de sociale en spoorwegveiligheid moeten boeten? We hebben gezien wat de aanbestedingen in het openbaar vervoer (kijk ook naar taxi en bus) hebben aangericht. Die zijn alleen maar slecht uitgepakt voor – alweer – de reiziger en de medewerkers.

EN DUS?

Wat ik hiervoor schetste zijn slechts enkele van de diverse bedreigingen die ons te wachten staan. We staan met z’n allen – nog altijd – voor werkelijk grote uitdagingen. Ter geruststelling kan ik op dit moment maar een dingen zeggen: over nog geen jaar beginnen weer nieuwe cao-onderhandelingen bij NS. Laten we er voor zorgen dat we er dan wéér staan. Allemaal, samen. Om de problemen die ons nog steeds bedreigen het hoofd te bieden. Komend jaar en in de jaren daarna.

Henri Janssen

Deel deze pagina