POLITIEKE WENSEN - 7

SPOORGOEDERENVERVOER VERDIENT STEUNTJE IN DE RUG

Tekst Ronald de Kreij Beeld Doon van de Ven

‘SUBSIDIES VOOR GROENERE TREINEN’

Het goederenvervoer over het spoor verdient een steuntje in de rug van de landelijke politiek. Want het draagt bij aan een beter milieu en minder drukte op de snelwegen. Dus als Angelo de Klerk het voor het zeggen zou krijgen, dan wist hij het wel.

Op 17 maart aanstaande vinden in Nederland parlementsverkiezingen plaats. Stel dat jij in de Tweede Kamer zou worden gekozen, wat zou jij dan als politicus veranderen ten gunste van jouw werk nu? We vroegen het diverse leden van FNV Spoor.

‘Als ik de politieke macht zou hebben’, vertelt Angelo de Klerk, ‘dan zou ik als eerste wat doen aan de belachelijk hoge infraheffing die het goederenvervoer moet betalen voor gebruik van het spoor. Onze directe concurrent, de binnenvaart, betaalt geen stuiver. Ook op een ander vlak wordt het goederenvervoer per spoor achtergesteld. Als er bijvoorbeeld stremmingen zijn, wordt het reizigersvervoer als eerste opgestart. Cargo moet maar wachten.’

Angelo geeft toe dat hij preekt voor eigen parochie. Hij is namelijk werkzaam bij DB Cargo Nederland. Oorspronkelijk is hij dienstindeler, maar de laatste jaren is hij vooral bestuurlijk actief. Als secretaris bij de ondernemingsraad bijvoorbeeld, maar ook in verschillende functies bij FNV Spoor. Daar wordt hij gedeeltelijk voor vrijgesteld van het werk voor zijn baas.

‘Wat het milieu verder betreft zou ik subsidies beschikbaar stellen voor groenere treinen', vervolgt hij. 'Hybride locs bijvoorbeeld, die gewoon aan de bovenleiding rijden, maar in de havens en andere gebieden zonder bovenleiding op een accupakket.’

De overheid zou volgens Angelo sowieso meer gebruik moeten maken van haar politieke invloed. ‘Te beginnen met de afbouw van het aantal overwegen. Daar vallen nog steeds jaarlijks onnodig veel doden. Daarom zou ik de onbewaakte overwegen weghalen. Of daar waar ze niet gemist kunnen worden kiezen voor beveiliging, ondertunneling of viaducten.’

Nog zoiets: ‘We leven in één Europa. Maar waar het gaat om bijvoorbeeld de veiligheidssystemen is het een wirwar van varianten, afhankelijk van de lijn waarop je rijdt. Maar de trekkende locomotief van de trein moet die varianten wel allemaal aan boord hebben. Zelfs binnen Nederland. Dan denk ik: kom op jongens, dat moet toch uniformer kunnen?’

Tot slot nog de aanbesteding van het infra-onderhoud. ‘Dat gaat ten koste van de veiligheid, omdat infrabedrijven aan het einde van hun concessieperiode bepaald onderhoud graag doorschuiven naar een eventuele opvolger. Onderhoud kost immers geld. En omdat de concessie is aanbesteed, moet het natuurlijk zo goedkoop mogelijk. Wat dat betreft stoppen we wat mij betreft per direct met die aanbestedingen. Het werkt niet!’

Maar de aanbestedingen zijn toch ook de reden waarom DB Cargo nu op het Nederlandse spoor rijdt? ‘Ja’, beaamt Angelo. ‘Maar anders hadden we gewoon nog steeds NS Cargo geheten. Bovendien moeten de goederen toch naar het achterland. Dus dan waren we elkaar hoe dan ook ergens anders weer tegengekomen.’

'ALS EERSTE ZOU IK DIE BELACHELIJK HOGE INFRAHEFFING AANPAKKEN'

Deel deze pagina