CAO NS

‘IK VOORZIE OPNIEUW LASTIG CAO-OVERLEG’

Tekst Ronald de Kreij Beeld Doon van de Ven

BERT VERHAAR: ‘FNV SPOOR IS EEN BREDE BOND, EN DAAROM IN MIJN OPTIEK DE STERKSTE PARTIJ AAN DE CAO-TAFEL’

Ze staan weer voor de deur: overlegrondes over een nieuwe cao voor de medewerkers bij NS. Wat staat er op de agenda? Bert Verhaar, vakbondskaderlid en namens FNV Spoor tevens lid van de onderhandelingsdelegatie, werpt een voorzichtige blik vooruit.

Waarom een “voorzichtige” vooruitblik? ‘Omdat nog niet alles duidelijk is’, antwoordt Bert Verhaar. ‘De cao-commissie van de bond moet nog formeel geïnstalleerd worden – het is eigenlijk meer een herstart – en we moeten de wensen van de leden over wat zij in de cao verbeterd willen zien nog uitwerken. Dus we weten op dit moment nog niet precies wat onze inzet gaat worden, al hebben wij uiteraard best al wel een beeld van wat de wensen zo ongeveer zijn.’

LANDELIJK EISENPAKKET

Het lijkt alsof de huidige NS-cao die loopt tot juli dit jaar nog maar net is afgesloten. Maar dat komt omdat daarover een kleine twaalf maanden jaar onderhandeld is. Door corona kwamen de kaarten anders te liggen dan verwacht en opeens was er voor NS veel minder mogelijk dan waarop werd gehoopt. Dat was een bittere pil voor FNV Spoor.

Hoewel de wensen van de bond voor het nieuwe overleg nog niet helemaal duidelijk zijn, laten ze zich in grote lijnen niet moeilijk voorspellen. Er ligt namelijk ook een landelijk eisenpakket van de FNV, waarbij de bond voor 2022 in alle sectoren inzet op “een stevige loonsverhoging en vaste banen” (zie wat betreft dit laatste het artikel elders in dit magazine over het succes dat FNV Spoor onlangs heeft geboekt bij NS Klantenservice). De looneis bestaat uit 100 euro bruto per maand erbij voor álle werkenden en daarnaast minimaal automatische prijscompensatie. Door een vast bedrag onderdeel te maken van de looneis, wordt de loonkloof verkleind. Hieraan minimaal prijscompensatie koppelen betekent dat iedereen er in koopkracht op vooruit gaat.

‘Los hiervan hebben we natuurlijk ook nog wensen specifiek voor NS’, vertelt Verhaar. ‘Werkzekerheid bijvoorbeeld, als reactie op bezuinigingsoperatie die almaar doordendert bij het spoorbedrijf. Maar ook sociale veiligheid, gezien de vele incidenten de afgelopen tijd in de treinen (zie het artikel hierover elders in dit magazine). En we moeten natuurlijk afspraken maken over thuiswerken, dat steeds meer vaste vormen aanneemt. Hoe compenseren we de extra kosten die hiermee gemoeid zijn? Verder zijn we vooral ook nieuwsgierig naar wat de leden nog aan wensen hebben.’

NUT EN NOODZAAK VAN DE BOND

Verhaar werkt al ruim veertig jaar bij NS in diverse functies, in het begin vooral in de buitendienst. Tegenwoordig is hij echter als stafmedewerker verantwoordelijk voor managementinformatie en stafrapportages.

Verrassend genoeg is hij pas een jaar of vijf vakbondslid. ‘Toen ik bij NS begon, werd ik nogal agressief benaderd door mijn toen nieuwe collega’s om me bij een bond aan te sluiten. Daarom heb ik het juist niét gedaan. Dat is iets wat me nu toch wel een beetje spijt. Ik zie nu namelijk heel helder het nut en de noodzaak van de bond, en ervaar het vakbondswerk bovendien als iets waar ik veel plezier aan beleef. Maar goed, mijn beslissing van toen kan ik niet meer terugdraaien, hoe jammer ik dat ook vind.’

Dat hij al snel is doorgerold in het actieve vakbondswerk, komt volgens hem mede omdat binnen de staf bij NS de organisatiegraad van de medewerkers relatief laag is. ‘Daar probeer ik verandering in te brengen. Ik probeer zo veel mogelijk collega’s te stimuleren lid te worden.’

ONTZETTEND INTERESSANT

Sinds 2018 zit hij als vertegenwoordiger van FNV Spoor in de medezeggenschap, van waaruit hij sinds 2021 tevens gedelegeerd is naar de centrale ondernemingsraad van NS. Hij was ook – voor hem voor de eerste keer – als vakbondskaderlid aanwezig bij het vorige overleg over de NS-cao 2020 - 2022. ‘Dat was niet altijd even makkelijk. Soms hebben we zelfs nachten moeten doorhalen. Maar daar kreeg ik juist energie van. Ik vond het ontzettend interessant en ben tevreden over de uitkomsten.’

Het zal dan ook niet verbazen dat Verhaar zich heeft aangemeld voor ook weer het komende cao-overleg. Ook dat zal een lastig verhaal worden, verwacht hij. ‘NS trapt op de rem, terwijl wij vinden dat de medewerkers een mooie financiële waardering verdienen. Hetzelfde geldt zoals gezegd voor een goede thuiswerkvergoeding. En er liggen nog wat wensen uit de vorige cao-ronde, onder meer op het gebied van eerder kunnen stoppen met werken.’

Overigens zit hij niet zelf aan de cao-tafel, maar zoals dat heet “in de achterwacht”. ‘Je volgt de onderhandelingen vanuit een andere kamer en komt in actie wanneer de FNV-delegatie aan tafel bepaalde vragen heeft waar jij vanuit jouw specifieke functie mogelijk antwoorden op hebt. We zitten met een brede groep kaderleden die alle mogelijke spoorfuncties vertegenwoordigen – FNV Spoor is immers een brede spoorbond. Dat voelt echt heel goed, ook omdat we elkaar heel erg versterken. Dat maakt FNV Spoor in mijn optiek de sterkste partij aan tafel namens de werknemers.’

MET EEN VAST BEDRAG ALS ONDERDEEL VAN DE LOONEIS, WORDT DE LOONKLOOF VERKLEIND

‘EEN DIJK VAN EEN CAO-COMMISSIE’

Eerste cao-onderhandelaar van FNV Spoor Henri Janssen kijkt uit naar het komende overleg. ‘Daarbij word ik ondersteund door mijn FNV-collegabestuurder, diverse specialistische adviseurs van de FNV en met Bert door nog dertien kaderleden. Deze werken binnen NS op tal van plekken. Machinisten, hoofdconducteurs, DID, V&S, NS Internationaal, Instandhouding en een servicemedewerker. Er staat ook dit cao seizoen weer een dijk van een cao-commissie en ik ben trots daar onderdeel van te mogen zijn. Samen vertegenwoordigen wij als breed georganiseerde vakbond alle leden werkzaam bij NS.’

Deel deze pagina