VEILIGHEID & SERVICE

SAMEN SOCIALE ONVEILIGHEID AANPAKKEN

Tekst Ronald de Kreij Beeld Doon van de Ven, NS

MUSTAFA TRIZIT: ‘NS ZET ONS VERKEERD OF MAAR BEPERKT IN’
STEEF DANSE (LINKS): ‘ALLE INCIDENTEN OP EEN RIJ LATEN EEN STRUCTUREEL PROBLEEM ZIEN’

Sociale veiligheid op en rond het spoor is al jaren een speerpunt van FNV Spoor. De bond houdt NS en de andere spoorwerkgevers verantwoordelijk voor een veilige werkplek voor hun personeel, en wil goede afspraken over hoe dit vorm te geven. Nu het aantal incidenten de laatste tijd weer toeneemt, is het onderwerp helaas opnieuw uiterst actueel.

FNV Spoorbestuurder Henri Janssen kan zich er danig over opwinden. De politiepost op Amsterdam Centraal die verdween waarna het aantal incidenten fors toenam. De open winkels in Antwerpen die massaal Nederlandse toeristen trokken die niet alleen gingen winkelen, maar ook in de internationale trein veel overlast en agressie veroorzaakten. Zogenoemde “veiligelanders” – asielzoekers uit landen die veilig worden geacht en daardoor geen asiel krijgen maar ook niet uitgezet kunnen worden – die zich op en rond het spoor tussen bijvoorbeeld Budel en Eindhoven hondsbrutaal gedragen en het spoorpersoneel bedreigen… waar en wanneer houdt het nu eindelijk eens op?

Toegegeven, zegt de vakbondsman, ‘sociale onveiligheid is niet zozeer het probleem ván de openbaar vervoerbedrijven – ook het streekvervoer ervaart veel overlast – maar het is wel een probleem vóór de openbaar vervoerbedrijven. En voor hun personeel. Daar moet absoluut iets aan gebeuren en daarin willen wij samen met hen werkgevers én met de overheid optrekken.’

STRUCTUREEL PROBLEEM

Steef Danse, medewerker Veiligheid & Service bij NS, voorzitter van de Onderdeelscommissie V&S én kaderlid van FNV Spoor weet wat er te doen staat. ‘NS bestempelt alles als incidenten. Maar als wij al die incidenten op een rij zetten, dan zien we een structureel probleem. Pas wanneer we dat erkennen, kunnen we er ook echt iets structureels tegen doen. Samen met NS, met het personeel, met de vakbonden, met de overheid en met de politie.’

Zijn V&S-collega Mustafa Trizit, eveneens OC-lid en FNV-kaderlid zegt het zo: ‘De hele maatschappij beweegt en verandert, alleen NS niet. Gedeeltelijk begrijp ik dat ook wel. NS opereert vanuit een servicemodel. Maar het bedrijf zal toch ook de veiligheid van de reizigers en het personeel moeten bewaken. Dit laatste doen wij, uit naam van NS. Toch vindt NS dit blijkbaar lastig om mee om te gaan. Wat wij behoren te doen en doen is immers niet bepaald service verlenen, wij handhaven de orde. Dat is eerder rommelig, laat ik het zo maar noemen.’

MENSEN ERBIJ

Orvino Brunswijk coördineert de V&S-acties op station Eindhoven. ‘De ene keer doen we dat grootschalig en zo opvallend mogelijk, de andere keer opereren we in burger, en op weer een ander moment zetten we bijvoorbeeld hele baanvakken en perrons af en zijn we er zowel in uniform als in burger. Het doel is oproerkraaiers zo veel mogelijk te ontmoedigen, onder meer door boetes uit te schrijven.’

De acties worden regelmatig ondersteund door een Landelijk Inzetbaar Service Team (LIST), ‘maar die jongens moeten op een gegeven moment natuurlijk weer naar huis. Ook hun diensten hebben een einde.’ Wat Brunswijk maar zeggen wil: ‘Er moeten mensen bij. Naast de LIST-teams in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam is er wat FNV Spoor betreft inmiddels ook ruimte voor op zijn minst nog zo’n team specifiek voor het zuiden van het land.’

DUIDELIJKE VISIE

Binnen de FNV Spoor-kaderafdeling V&S leven meer wensen voor verbeteringen. Trizit: ‘Ik ben een echte spoorman, draag het spoor in mijn hart, beleef mijn werk met veel plezier en beschouw mijn werkplek Amsterdam Centraal als mijn tweede thuis. Maar soms realiseer ik me: “Shit, ik ben een routinier, heb alles al eens meegemaakt, en ik heb een duidelijke visie, maar NS doet daar niets mee. NS zet ons verkeerd of maar beperkt in – we mogen bijvoorbeeld geen winkeldieven aanhouden terwijl onze BOA-bevoegdheid daar wel in voorziet – en lijkt ook niet bijzonder geïnteresseerd in onze visie op het werk. Ondertussen volgt er wel weer een nieuwe reorganisatie waarbij de Meldkamer, Security en Veiligheid & Service worden samengevoegd. Ik ben benieuwd hoe dit gaat uitpakken.’

Wanneer NS niet naar de medewerkers luistert, dan toch zeker wel naar FNV Spoor?, hoopt Trizit. ‘Dat zie ik als de meerwaarde van het vakbondslidmaatschap. Dat de bond het voor je opneemt en dat je samen een aanzet voor verbeteringen kunt geven.’

OC-voorzitter Danse is het hier volledig mee eens. ‘Als medezeggenschap kunnen we veranderingen niet afdwingen. Daarom hebben we een sterke vakbondskaderafdeling nodig. Want de vakbond kan zaken wel afdwingen. Die voert namelijk overleg aan een andere tafel, op een ander niveau, namelijk beslissingsniveau. Je zou kunnen zeggen dat wij als sterke kaderafdeling daarmee ook aan die tafel zitten.’

ORVINO BRUNSWIJK: ‘ER MOETEN MENSEN BIJ’

Deel deze pagina