VOORWOORD

EEN NIEUWE LENTE

Voor FNV Spoor-bestuurder Henri Janssen is 2022 het jaar van de waarheid wat betreft de normalisering van de arbeidsverhoudingen op en rond het spoor. Hij snakt naar een nieuw geluid.

Dit is het eerste nummer van het FNV Spoor Magazine in het nieuwe jaar 2022. Maar helemaal nieuw is dit jaar nu al niet meer. We zijn zelfs alweer een flink eind op stoom naar de lente. Dat doet me denken aan het beroemde gedicht van Herman Gorter. “Een nieuwe lente en een nieuw geluid”, zo begon hij zijn epistel uit 1889.

Op het moment dat ik dit schrijf moet de lente nog beginnen (namelijk op 21 maart), maar mijn verlangen naar een nieuw geluid is minstens zo groot als mijn verlangen naar de voorjaarszon. Daar heb ik veel behoefte aan na die sombere wintermaanden januari en februari.

Aangaande dat nieuwe geluid: na de vele valse tonen die de we de afgelopen jaren hebben moeten aanhoren is 2022 wat mij betreft het jaar van de waarheid als het gaat om de normalisering van de arbeidsverhoudingen bij het spoor.

Ik schreef hier ook al over in mijn voorwoord voor het laatste nummer van dit FNV Spoor Magazine van het oude, vorige jaar: ‘Weten de werkgevers dan niet dat wanneer je de verschillen groot maakt – in de onderlinge relatie, of qua loon – je vrijwel zeker herrie in de tent krijgt? Wanneer je de verschillen klein houdt, ben je zo goed als verzekerd van rust.’

De eerste maanden van dit nieuwe jaar hebben – helaas – nog weinig veranderingen ten goede laten zien. Verderop in dit magazine lees je bijvoorbeeld dat het overleg met NS over de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers bij Instandhouding dramatisch is vastgelopen. Het spoorbedrijf neemt niet alleen de medezeggenschap en de vakbonden niet serieus, maar daarmee vooral ook de eigen werknemers niet!

Als dit de trend voor de rest van het jaar is, dan belooft dat weinig goeds. Maar laten we niet te ver op de zaken vooruitlopen. The proof of te pudding is in the eating, om nog maar een ander gevleugeld gezegde aan te halen. En testcases krijgen we genoeg: de nieuwe cao’s bij NS en bij ProRail bijvoorbeeld, en NS heeft nog verschillende reorganisaties aangekondigd waarvoor sociale afspraken moeten worden gemaakt. Dit zijn slechts drie van ongetwijfeld meer gelegenheden het komende jaar waarin de spoorwerkgevers kunnen laten zien hun medewerkers serieus te nemen én te waarderen.

Negeren zij de roep van FNV Spoor om de arbeidsverhoudingen te normaliseren en de menselijke maat weer te laten regeren, en blijkt er opnieuw geen waardering voor de inspanningen van het personeel, dan is het wat mij betreft simpel. Dan ga ik terug naar mijn leden, doen we allemaal een petje op, een fluitje in de mond en nemen we spandoeken in de hand. Dan laten wij luid en duidelijk van ons horen. Dát is dan óns geluid! Henri Janssen, bestuurder FNV Spoor

Deel deze pagina