CAO NS

FNV SPOOR GAAT VOOR APC+

Tekst Ronald de Kreij Beeld Bigstock, Shutterstock

NS heeft steeds meer moeite jonge vakmensen te vinden en binnen het bedrijf te houden.

FNV Spoor wil dat in de nieuwe cao van NS een afspraak wordt opgenomen over automatische prijscompensatie. Hier bovenop dienen alle salarissen met 100 euro bruto te worden verhoogd.

Automatische prijscompensatie (apc) heeft als doel te garanderen dat het salaris van werknemers minimaal gelijke tred houdt met de kosten voor levensonderhoud. De lonen stijgen dan immers automatisch mee met de inflatie. De FNV is het beu om jaar in jaar uit te moeten onderhandelen over de inflatiecorrectie van het loon. Behoud van koopkracht moet geen onderdeel van onderhandeling zijn, vindt de vakbond, maar vastgelegd worden in de cao.

Ook voor 100 euro erbij

De eis van FNV Spoor om prijscompensatie in de cao van NS op te nemen sluit aan bij het arbeidsvoorwaardenbeleid dat de bond voor dit jaar heeft vastgesteld. Dit geldt overigens ook voor de tweede eis aan NS: om de koopkracht van de werknemers te verbeteren dienen de lonen en salarisschalen met 100 euro bruto per maand te worden verhoogd. Door alle salarissen te verhogen met centen in plaats van procenten zal het steeds verder toegenomen verschil tussen de topsalarissen en de laagste loonschalen afnemen. De bond vindt zo’n apc+ wel zo eerlijk en solidair. In aanloop naar het cao-overleg heeft FNV Spoor een brede enquête gehouden onder zowel leden als niet-leden en leden van andere bonden. Maar liefst 93,5 procent van de bevraagden gaf aan de apc in de cao te willen castleggen. Ook zei het gros van deze NS’ers het de hoogste tijd te vinden voor koopkrachtverbetering. Zij vinden dit nodig omdat de lonen de afgelopen drie jaar zijn achtergebleven zijn bij de kosten om het huishouden draaiende te houden.

Jongeren en de arbeidsmarkt

NS heeft steeds meer moeite jonge vakmensen te vinden en binnen het bedrijf te houden. De door de bond ondervraagde jongeren noemen twee redenen voor hun (mogelijk aanstaande) vertrek: de zware druk op de weekenden en de lage leeftijdsloontreden. FNV Spoor stelt daarom voor de loontreden 15 tot en met 21 jaar (1 tot en met 7) te schrappen. Hierdoor wordt NS voor jongeren weer een aantrekkelijke werkgever en is het spoorbedrijf makkelijker in staat vacatures in te vullen en nieuwe medewerkers te behouden. Dit is voor ál het personeel belangrijk: al jaren is de basis niet op orde en dat is alleen maar ernstiger geworden. Daarvoor is de werkdruk op steeds meer plekken onaanvaardbaar en is het opnemen van verlof bijna onmogelijk.

Vierdaagse werkweek

FNV Spoor stelt ook voor om iedere medewerker het recht te geven op een vierdaagse werkweek, met behoud van salaris. Tevens wil de bond dat NS-medewerkers maximaal één weekend in twee weken werken moeten werken (één om één), voor parttimers naar rato. Ook zal de bond zich inzetten voor het verlengen, uitbreiden en generatieproef maken van de RVU-regeling, én voor verlenging van het sociaal plan en de werkgelegenheidsgarantie.

FNV SPOOR VINDT EEN APC+ WEL ZO EERLIJK EN SOLIDAIR

Het overleg over de nieuwe cao is 10 mei begonnen. Bekijk hier de voorstellenbrief van FNV Spoor: www.fnv.nl/voorstellenfnvspoor

Deel deze pagina