VOORWOORD

WEL ZO EERLIJK

FNV Spoor-bestuurder Henri Janssen zit momenteel middenin het cao-overleg bij NS. Hij vraagt minimaal automatische prijscompensatie. Maar zeker zo belangrijk: er moet een einde komen aan het steeds dieper door de ondergrens zakken van NS.

Het jarenlange rendementsdenken van de NS-directie heeft zijn tol geëist. De basis is al tijden niet meer op orde en NS zakt op tal van plekken steeds dieper door de kritische ondergrens. Reizigers en personeel betalen de tol hiervoor. De reizigers zien en ervaren het, de medewerkers voélen het bovendien. Zij moeten overwerken, kunnen steeds moeilijker verlof opnemen, diensten worden verlengd, personeel wordt vaker bijgestuurd en dienstkaartjes zitten ram en dan ook echt ram vol...

Het gevolg is onder meer torenhoog ziekteverzuim, wat op zijn beurt weer zorgt voor nóg meer werkdruk, nóg minder verlofmogelijkheden en ga zo maar door. Door het beleid van de NS directie lijkt een vicieuze cirkel te zijn ontstaan. De wal keert nu het schip. Dit moét anders en wat FNV Spoor betreft kan de cao hierin een mooie rol vervullen.

FNV Spoor stelde tijdens de cao-onderhandelingen in 2020 al vast dat NS voor de uitdaging staat goed gekwalificeerd personeel te vinden én te behouden. De krapte op de arbeidsmarkt is daarna alleen maar verder toegenomen. NS kan nu niet anders meer dan een aantrekkelijke cao afspreken die álle medewerkers in de gehele organisatie aanspreekt – zowel jong als oud, roostergebonden en niet-roostergebonden, direct en indirect – en die bovendien aantrekkelijk is voor potentiële nieuwe medewerkers.

Hiervoor zal NS méér moeten bieden dan andere werkgevers om zelf een aantrekkelijke werkgever te kunnen zijn. Onze cao-voorstellen bieden hiervoor oplossingen.

Het is tijd voor waardering. De leden van FNV Spoor vinden het belangrijk dat in de nieuwe cao automatische prijscompensatie (apc) wordt opgenomen. Dit is overigens ook in het belang van NS. Arbeid behoort niet inflatiegevoelig zijn. Werknemers – alle mensen trouwens – willen geen onzekerheid over de vraag of ze straks nog hun huur of hypotheek, boodschappen of energierekening kunnen betalen. Onzekerheid is ziekmakend.

Naast de apc kiest FNV Spoor ervoor de koopkracht van de werknemers te verbeteren door een loonsverhoging in centen in plaats van procenten. Dit nivelleert de toegenomen loonverschillen binnen NS enigszins. Wel zo eerlijk, wel zo solidair.

Behalve wat ik hierboven kort heb aangestipt, heeft FNV Spoor nog diverse andere belangrijke cao-voorstellen. Voorstellen die goed zijn voor ál het personeel – jong en oud, rijdend en niet rijdend, roostergebonden niet-roostergebonden – en daarmee passend bij datgene waar een brede vakbond voor staat. Namelijk NS in staat stellen medewerkers te boeien én te binden en die medewerkers een fijne werkplek te bieden.

Bekijk hier de voorstellenbrief van FNV Spoor: www.fnv.nl/voorstellenfnvspoor

Henri Janssen, bestuurder FNV Spoor

Deel deze pagina