RAILINFRA

EINDELIJK WEER BEWEGING IN CAO-OVERLEG

Tekst Ronald de Kreij Beeld Jan Lankveld

ER IS ONDER MEER GESPROKEN OVER DE CAO EN DE GEVOLGEN VAN HET PENSIOENAKKOORD

Er lijkt eindelijk weer schot te komen in de komst van een nieuwe cao voor de railinfrabedrijven. De cao was in oktober vorig jaar op een haar na gevild, maar daarna viel het overleg volledig stil.

Op 19 augustus hebben de werkgevers en vakbonden in klein comité een verkennend gesprek gevoerd over de mogelijkheid om diverse overleggen weer op te starten. Er is met name gesproken over de mogelijkheid om de huidige, cao die op 1 januari 2020 is verlopen, te verlengen. Maar ook het pensioenakkoord kwam aan bod en wat dit voor de zware beroepen binnen de railinfrasector zou kunnen betekenen. Ander punt van overleg kan zijn de verdere modernisering van de cao, vooral wat betreft afspraken op langere termijn.

Het gesprek verliep in een constructieve en vriendelijke sfeer. FNV Spoor-onderhandelaar Veronika Teunissen zegt dan ook te hopen dat er op korte termijn beweging komt in de diverse genoemde noodzakelijke overleggen binnen deze specifieke spoorsector.

PFAS-PERIKELEN EN MEER

Lange tijd zat het cao-overleg muurvast. Aanvankelijk leek dat niet uit onwil, maar omdat de werkgevers naar eigen zeggen gedwongen werden door de landelijk spelende stikstof- en PFAS-perikelen. Ze wilden net als de bouwwereld afwachten wat de gevolgen daarvan voor hen zouden zijn en hoe dat vervolgens economisch zou uitpakken. Het uitbreken van de coronacrisis in maart duwde het overleg alleen maar naar de nog langere termijn.

Veronika Teunissen: ‘Per saldo boeren de spooronderhoudmedewerkers nu financieel achteruit.’

NAWERKING

De cao geldt voor de spooronderhoudsbedrijven Strukton Rail, Volker Rail, BAM Infra, Dura Vermeer Railinfra en (nieuwkomer binnen de cao) Asset Rail. Hun cao is per 1 januari 2020 afgelopen. Omdat er nog altijd geen akkoord is over een nieuwe, lopen de afspraken uit die cao gewoon door.

‘Dat is de zogenoemde nawerking’, zegt Teunissen. ‘Dus dat is goed. Want het werk gaat ook gewoon door. Maar de medewerkers hebben geen loonsverhoging gekregen, terwijl de inflatie wel gewoon doorloopt. Per saldo boeren zij er hierdoor financieel op achteruit. We willen in de nieuwe, verlengde cao daarom wel aanvullende afspraken over meer loon.’

Deel deze pagina