VOORWOORD

CRISIS, GOED VOOR DE TOEKOMST

Het woord crisis heeft in het dagelijks gebruik een negatieve lading gekregen. Van oorsprong is het afkomstig van het (oud-)Griekse werkwoord κρινομαι (krinomai), wat 'richten' en 'oordelen' betekent. Een crisis is dus een moment van de waarheid, waarop een beslissing moet worden genomen die van grote invloed is op de toekomst.

Ik vraag mij af waarom een neutraal woord als dit tegenwoordig alleen nog een negatieve lading heeft. Wellicht hebben wij, aanbeland op een tweesprong in het verleden, een keer de verkeerde afslag gekozen naar angst. En terug naar normaal in plaats van op weg naar beter.

IDENTITEITSCRISIS

De arbeidsmarkt is al heel lang in een crisis. Al ver voordat wij met een virus te maken hadden. Het betreft een identiteitscrisis van de mensen die het voor het zeggen hebben. Strategie wordt verward met tegeltjeswijsheden en visies worden niet ontwikkeld maar uit de kast gehaald. De enige boodschap richting de werkvloer is: wees dankbaar. Als het goed gaat, wees dan dankbaar dat het goed gaat. En als het slecht gaat, wees dan ook dankbaar dat je een baan hebt.

Werkend Nederland verkeert in een constante extase van dankbaarheid en daardoor gematigdheid. Angst is leidend geworden, boven betrokkenheid. Individualisering heeft de mens vervangbaar en misbaar gemaakt. Ondanks alle negatieve propaganda geloof ik er stellig in dat de mens gelooft in de kracht van het collectief. Als vakbondsbestuurder heb ik het voorrecht om dagelijks met medewerkers in contact te zijn die geloven in hun eigen, en daarmee gezamenlijke kracht. Die begrijpen dat je alleen samen kan zeggen: tijd voor beter!

Het moment van de waarheid is aangebroken. Zoals Churchill zei: 'Never waste a good crisis'. Dat bedoelde hij niet in de betekenis die de leiding van NS nu aan deze uitspraak geeft om te komen tot verslechteringen (zie dit artikel). Laten wij de lading van een crisis voor de toekomstige generaties veranderen in een keuze voor verbetering.

Roos Rahimi Bestuurder FNV Spoor