OC CENTRAAL

‘SOLIDARITEIT EN INVLOED’

Tekst Ronald de Kreij Beeld Doon van de Ven

Karin Verheij: ‘In het werk verandert veel, zeker de laatste jaren.’

‘Solidariteit en invloed, dat is altijd mijn uitgangspunt geweest bij mijn werk voor de OC Centraal’, vertelt Karin Verheij. ‘Ik heb ook werkelijk het idee dat we invloed hebben. Het management luistert goed naar ons.’

Karin werkt als Centrale Reisinformatie Analist (CRA) bij NS, én ze zit als FNV-kaderlid in de OC Centraal. Voor de komende verkiezingen staat ze als nummer 2 op de kieslijst.

Haar medezeggenschapswerk kwam wel heel dichtbij toen NS besloot de afdeling reisinformatie te reorganiseren: terug van ongeveer 75 fte naar niet meer dan 12 fte. ‘In zo’n traject adviseer je niet alleen over de toekomst van je collega’s, maar ook van jezelf. Wat dat betreft heb ik een heftige periode achter de rug.’

Hoe verloopt zo’n traject nou eigenlijk precies? Karin: ‘De adviesaanvraag komt bij de OR binnen. Lopende het traject werken wij als OC nauw samen met de OR. Is het besluit eenmaal gevallen, dan legt de OR de bal bij ons terug en zien wij er op toe of NS zich aan alle gemaakte afspraken houdt.’

MANAGEMENT IN UTRECHT

De OC Centraal is er voor alle centraal aangestuurde regionaal georganiseerde bedrijfsonderdelen waarvan het management in Utrecht zit. Denk aan Reisinformatie, de Transportbesturing, de afdeling Voorbereiden & Bijstellen en het Kenniscentrum en Bedrijfsbureau BO. ‘Ik denk dat wij zo’n 900 mensen vertegenwoordigen,’ zegt Karin, ‘maar pin me niet vast op precieze aantallen.’

‘We praten met het management over verschillende zaken’, vervolgt ze. ‘Roosters, verlofregelingen, arbo, noem maar op. Alles wat onze bedrijfsafdelingen en de mensen die er werken specifiek raakt. Ik heb het idee dat er ook echt goed naar ons wordt geluisterd. De hoofden vragen ons ook uit zichzelf om advies.’

MEEVERANDEREN

Terugkomend op de reorganisatie bij Reisinformatie: Karin weet nu al dat haar functie op 1 oktober 2022 ophoudt te bestaan. Betekent dit ook dat ze hierdoor straks voortijdig de OC verlaat? ‘Nee, vrijwel zeker niet. We hebben een werkgarantie tot 1 januari 2025. Tegen die tijd ben ik 64. Tot dan wil ik zeker bij NS blijven. Onduidelijk is in welke functie en waar, maar dat gaan we wel zien. Daarna is het tijd om over het pensioen na te gaan denken.’

Ze heeft zin in een nieuwe periode medezeggenschap, zegt ze. ‘Ik doe dit al sinds 2015, maar het blijft me boeien. De samenwerking met mijn OC-collega’s is goed, je doet zinnig werk en je vergaart veel kennis die je goed kan gebruiken in het voorlichten van collega’s. Nog een voordeel: je bouwt een gigantisch netwerk op. Dat verandert allemaal niet. Maar in het werk zelf verandert wel veel, zeker de laatste jaren. Het is zaak om daar scherp op te zijn en waar nodig mee te veranderen.’

‘HET MANAGEMENT VRAAGT ONS OOK UIT ZICHZELF OM ADVIES’

Deel deze pagina