OC INTERNATIONAL

‘MACHT HEEFT TEGENMACHT NODIG’

Tekst Ronald de Kreij Beeld Doon van de Ven

‘ER SPEELT HEEL VEEL. HET ZIEKTEVERZUIM BIJVOORBEELD’

Het belang van medezeggenschap? ‘Macht heeft tegenmacht nodig’, oordeelt trainmanager Ünal Sahin. ‘Daarom zit ik in de onderdeelscommissie van NS International. Het geeft mij een goed gevoel daar voor mijn collega’s op te komen. Als het goed gaat met hen, is dat ook goed voor mij.’

Ünal hoeft zich geen zorgen te maken over verlenging van zijn afvaardiging in de OC na de komende verkiezingen. De kans daarop is 100 procent. Niet alleen staat hij tweede op de kieslijst van FNV Spoor bij dit NS-onderdeel, maar er hoeven bovendien helemaal geen daadwerkelijke verkiezingen plaats te vinden. Het aantal kandidaten is gelijk aan het aantal zetels. Daarmee is iedere kandidaat automatisch gekozen en zitten er straks zeker zes FNV’ers in de OC.

MIDDEN IN DE SAMENLEVING

Dit laatste is winst, meent hij. ‘De FNV staat midden in de samenleving en heeft daardoor een brede blik. Ook binnen NS.’

Ünal vindt het belangrijk dat er goede contacten zijn tussen de OR van NSR en de OC van NS International. ‘Dat moét. Anders worden we tegen elkaar uitgespeeld. Het mag niet zo zijn dat wij op zoek moeten naar informatie die de OR wel heeft, en omgekeerd. Ik trek bijvoorbeeld de VGW-commissie bij onze OC. Daarover onderhoud ik goede contacten met de persoon die in de OR dit onderwerp in zijn pakket heeft. Zo hoort het ook, vind ik.’

‘ER SPEELT HEEL VEEL’

Waar zal de OC straks, na de verkiezingen, druk mee zijn, denkt hij? ‘Ach, zoveel’, luidt zijn antwoord. ‘Er speelt heel veel. Het ziekteverzuim bijvoorbeeld. Daar moeten we aandacht aan besteden. En aan sociale veiligheid natuurlijk, vooral aan de grensovergangen. Het dienstenpakket van de IC Brussel. De PCR-testen in Parijs en Brussel, die wij moeten controleren. Corona heeft ons werk trouwens sowieso verzwaard. Elk land heeft zijn eigen maatregelen, en die zijn daarmee ook verplicht voor ons. Dat maakt het er allemaal niet makkelijker op. Dit zijn allemaal zaken die we in OC-verband met onze bestuurder bespreken.’

STEVIGE GESPREKSPARTNER

Ünal noemt zichzelf ‘een man van de inhoud’. Hij weet inmiddels hoe de hazen lopen en doet het medezeggenschapswerk met veel plezier. ‘Soms is het zwaar, maar het is belangrijk werk. Daarbij ga ik voor de belangen van het personeel. Ik ben van het vragen stellen, maar ik ben ook een stevige gesprekspartner. Voor geconstateerde problemen zoek ik oplossingen.’

Het is duidelijk: zijn verkiezingscampagne steekt goed in elkaar. Ook al is hij zoals gezegd al op voorhand gekozen.

Unal Sahin: ‘Sociale veiligheid blijft een punt van aandacht.’

Deel deze pagina