OC NOORD

‘DE STEM VAN HET PERSONEEL’

Tekst Ronald de Kreij Beeld Doon van de Ven

‘WE WILLEN WEL DE DIENSTINDELERS BIJ ONS IN DE REGIO HOUDEN’

‘De rol van de medezeggenschap is de stem van het personeel laten doorklinken bij de bestuurder’, vindt Gert Schot. ‘NS is een groot bedrijf met veel mensen met veel wensen. Voor hen moeten wij zo goed mogelijke afspraken maken met onze bestuurder. Elk jaar weer.’

Hoogste baas in zijn regio, maar ook directe gesprekspartner van hoofdconducteur Gert Schot is zijn Manager Service & Operatie (MSO). Hun overleg vindt plaats in OC-verband, in dit geval de OC Regio Noord. Daarvan is Gert de waarnemend voorzitter. Hij hoopt na de verkiezingen minimaal in deze functie door te kunnen gaan: hij staat op de eerste plek van de kieslijst van FNV Spoor.

Het OC-werk kost hem gemiddeld twee tot drie dagen per week. Daarnaast blijft hij actief op de werkvloer, mede om de stem van zijn collega’s op te kunnen halen. ‘Wat verwachten zij? Wat moeten we voor ze regelen? En wat moeten we desnoods afdwingen, omdat de MSO zich bijvoorbeeld niet aan regels houdt?’

ONDERSTEUNING

Het OC-overleg verloopt doorgaans in goede harmonie, maar soms kan het ook knetteren. ‘Gelukkig staan wij als OC-leden stevig in onze schoenen’, zegt Gert. ‘We weten waar we het over hebben. We worden immers gesteund door de vakbond. De FNV geeft cursussen en alle benodigde achtergrondinformatie. Brede informatie, omdat de FNV ook actief is in andere sectoren. Daardoor kunnen ook wij breed kijken. Althans, ik spreek nu even alleen voor de FNV-leden binnen de OC. Hiervoor was ik lid van een andere bond, maar daar kreeg ik als kaderlid minder ondersteuning.’

GEREGELD EN KLAAR?

Waar houden Gert en zijn collega OC-leden zich zoal mee bezig? ‘De gebruikelijke dingen’, zegt hij. ‘De roosters, de verlofregelingen, arbo, ziekteverzuim, regelingen voor ouderen, de werkplekken, de kantines en niet te vergeten de sociale en spoorwegveiligheid. Die laatste twee zijn al jaren een hot item.’

Je zou denken: dat is toch wel een keer geregeld en klaar? ‘Dat klopt, maar het verandert ook steeds weer. Omdat het werkpakket verandert, of omdat de beschikbare personeelsinzet verandert, al dan niet door ziekteverzuim. Dus je blijft bezig.’

Verder spelen natuurlijk ook de grote vraagstukken zoals de bezuinigingen bij NS. Gert: ‘Dit laatste is weliswaar een landelijk vraagstuk en ligt dus bij de OR op tafel, maar de consequenties vertalen zich natuurlijk door naar de regio. We willen bijvoorbeeld wel de dienstindelers bij ons in de regio houden. Zij kennen immers de mensen hier. Ook de roosters willen we regionaal kunnen invullen, zodat we sociaal kunnen roosteren. Bijvoorbeeld met om en om weekenddiensten voor wie dat wil. En de werkpakketten willen we ook regionaal houden. Als dit soort dingen wordt gecentraliseerd, verlies je betrokkenheid. Dat zal niet bijdragen aan het werkplezier.’

Om een vinger aan de pols te houden is er regelmatig overleg met de OR in Utrecht. ‘Daarvoor hebben we een vaste contactpersoon met wie we gemiddeld eens in de twee maanden persoonlijk contact hebben. Daarnaast kunnen we gemakkelijk even tussendoor appen, mailen of beeldbellen. Dit laatste heeft de afgelopen periode een enorme vlucht genomen en is een echte uitkomst.’

Gert Schot: ‘We staan als OC-leden stevig in onze schoenen.’

Deel deze pagina