OC VEILIGHEID

‘VERSTANDIGE STEM IS STEM OP DE FNV’

Tekst Ronald de Kreij Beeld Doon van de Ven

Johan Hasselt: ‘Bij ons is nog helemaal niets geregeld op het gebied van ouderenbeleid.’

Wie bij de komende medezeggenschapsverkiezingen bij NS een verstandige stem wil uitbrengen, kan maar beter een stem op een van de FNV-kandidaten uitbrengen’, vindt Johan Hasselt. ‘De bond heeft invloed aan meerdere overlegtafels en heeft daarnaast enorm veel kennis in eigen huis.’

Veiligheid & Service-medewerker Johan Hasselt ziet veel werk afkomen op de leden van de Onderdeelscommissie Service & Veiligheid. Dus ook op hem. Hij zit ook nu al in de OC en staat voor de komende verkiezingen op de eerste plek van de lijst met kandidaten namens FNV Spoor.

‘Bij de OR ligt een adviesaanvraag van NS om de BOA-bevoegdheid bij de hoofdconducteurs weg te halen’, constateert hij. ‘Ik ga er van uit dat wij als OC in dit traject ook bevraagd worden. Omdat deze aanvraag ons werk ook raakt. We zullen meer moeten gaan doen. Wij vragen ons af hoe dat zich gaat vertalen. Uitbreiding van de capaciteit? Dus meer mensen? Meer standplaatsen? Contacten met de OR hebben we al, dus de lijnen zijn kort.’

NIEUWE TAK SOCIALE VEILIGHEID

Zo ligt er nog een belangrijke wijziging op tafel. Het is de bedoeling dat Service & Veiligheid ondergebracht gaat worden bij de nieuwe tak Sociale Veiligheid. ‘De beoogd directeur daarvan heeft al twee keer bij ons een OC-overleg bezocht. Maar wat betekent die overgang voor de mensen en functies? Komt er minder variatie in het werk? Worden functies verder uitgehold? Als dat het geval is, zullen we helemaal geen nieuwe mensen meer kunnen vinden. En dat gaat al zo moeilijk. Het is daarom aan ons om deze overgang goed te monitoren.’

In het verlengde hiervan: ‘Ouderenbeleid’, zegt Johan met nadruk. ‘Bij ons is helemaal niets geregeld op dit gebied. Wat als iemand vanwege zijn leeftijd straks geen BOA-bevoegdheid meer haalt? Dan kan variatie in het werk als vangnet fungeren. Maar als er geen variatie meer is, dan is er ook geen vangnet meer. Daarom moeten we juist nu kritisch zijn en kritisch blijven.’

FOCUS OP SERVICE, MINDER OP VEILIGHEID

‘NS focust als organisatie vooral op service en veel minder op veiligheid’, vertelt hij. ‘Daardoor ontbreekt het NS te veel aan kennis over ons werk. Terwijl ons spooronderdeel de veiligheid bewaakt van de NS-medewerkers die gevraagde service moeten bieden. Daarom zeg ik tegen NS: zet Veiligheid & Service op de kaart en geeft het de waardering die het verdient. Er werd ons nog wel eens gevraagd dingen te doen waarvoor we helemaal niet bevoegd zijn. Winkeldieven op de stations aanhouden bijvoorbeeld. Of mensen van de stations verwijderen die geen mondkapje op hadden. Als NS ons toch de opdracht zou geven dit te doen, dan is dat ambtsdwang en dat is strafbaar. Daarom hebben wij een sterke medezeggenschap nodig die een stevige vinger aan de pols houdt en ook op dit soort dingen alert is.’

Johan vindt het dan ook belangrijk dat FNV Spoor goed in de OC vertegenwoordigd is. ‘We hebben binnen de OC ook afgevaardigden namens BOA ACP. Prima mensen hoor, maar BOA ACP zit verder aan geen enkele andere overlegtafel en biedt de leden verder ook geen extra faciliteiten. FNV Spoor zit wél aan meerdere overlegtafels, vertegenwoordigt alle spoorfuncties, kan daarom verbindingen maken, biedt faciliteiten en heeft bovendien enorm veel kennis in eigen huis. Daarom ben ik dan ook FNV-lid. En als FNV-lid zeg ik: een verstandige stem, is een stem op de FNV.’

‘WE MOETEN JUIST NU KRITISCH ZIJN EN KRITISCH BLIJVEN’

Deel deze pagina