OR INSTANDHOUDING

DE FNV-KANDIDATEN OP RIJTJE

Tekst Ronald de Kreij Beeld Jan Lankveld

Anders dan de 'lijstverkiezingen' voor de medezeggenschap bij NSR, stemmen de medewerkers bij Instandhouding (voorheen NedTrain) bij hun OR-verkiezingen op personen. Wie zijn de mensen die zich namens FNV Spoor kandidaat hebben gesteld? We vroegen het ze alle twaalf. Hieronder presenteren ze zich.

We vroegen de kandidaten bij Instandhouding te reageren op drie korte vragen:

1. Beschrijf jezelf in twee of drie zinnen: wie ben je, wat is je functie en wat drijft je in je werk? 2. Waarom moeten jouw collega’s gaan stemmen voor de medezeggenschap, en waarom zouden ze bij voorkeur op een FNV-kandidaat moeten stemmen? 3. Wat vind jij dat er op het werk moet veranderen voor jou en je collega’s. Oftewel: waar ga jij je vooral voor inzetten?

Hieronder hun reacties:

ARJAN ZOMER, monteur, onderhoudsbedrijf Onnen

1. Ik ben in 1988 begonnen op de vakschool van de Nederlandse Spoorwegen in Amersfoort. Ik heb op verschillende plekken gewerkt en ben nu 33 jaar al onderhoudsmonteur. 2. Mijn collega’s in Onnen hoeven deze ronde niet te stemmen voor de plaatselijke medezeggenschap, omdat er onvoldoende kandidaten zijn en iedereen automatisch is gekozen. Dit vind ik overigens wel erg jammer.... 3. Ik vind dat wij niet over elkaar moeten praten of beslissen, maar mét elkaar, en het daarbij over de veranderingen binnen Instandhouding moeten hebben. Ik ga mij namens de FNV inzetten voor al mijn collega’s om zo goed mogelijke afspraken te maken met de bestuurder(s) over de komende grote veranderingen binnen ons mooie bedrijf.

BAHATTIN YILMAZ, teamleider, servicebedrijf BKH Den Haag

1. Ik ben 50 jaar en 30 jaar werkzaam bij NS. Ik wil dat wij als team op een veilige en gezonde manier en met plezier ons werk kunnen doen en dat reizigers kunnen reken op een probleemloze en comfortabel rit. 2. Medezeggenschap is heel belangrijk voor de medewerkers, vooral nu met de inkrimping en transitie. Stem bij voorkeur op een FNV-kandidaat, want die wordt vanuit de bond ondersteund met scholing en advies, en heeft daarmee ook netwerk. 3. Ik ga me er als OR-lid voor inzetten dat de medewerkers op een veilige manier hun werk kunnen doen, zodat ze op een gezonde manier hun pensioen halen. Met de automatisering en robotisering moeten de mensen ook de gelegenheid krijgen om zich te ontwikkelen om kansen te houden in arbeidsmarkt.

JACCO VISSERS, medior specialist bij het Kernteam Nieuw Materieel (9de PE)

1. Het Kernteam is een mobiel team dat complexe storingen oplost en dat vind ik een heerlijke uitdaging. 2. Stemmen is heel erg belangrijk, het is de basis van onze democratie. Tegen mijn collega’s zeg ik altijd dat de medezeggenschap onderhandelt en dat de bonden vaak de eisen op tafel leggen en dat ik daar de FNV erg goed in vind. Beide zijn belangrijk. 3. Voor de nieuwe periode ga ik mij weer inzetten voor een veilige en prettige werkomgeving in alle opzichten en om NS op het sociale spoor te brengen en houden. De medewerker is de belangrijke basis om het werk te kunnen uitvoeren, dus die is voor mij het belangrijkst.

BERT VINKE, storingsmonteur

1. Als kaderlid van FNV Spoor ben ik inmiddels al langere tijd actief in de medezeggenschap. Ik vind het belangrijk om mee te adviseren in de koers van het bedrijf. Maar ik wil ook controleren of afspraken worden uitgevoerd zoals afgesproken en actie ondernemen wanneer het niet goed gaat. 2. FNV Spoor is de grootste en meest actieve vakbond, en hoe groter de groep, des te meer invloed. 3. De achterban bepaalt op welke punten acties ondernomen moeten worden. Als OR-lid houd je je bezig met landelijke belangen (bewaken, actie ondernemen, informeren, adviseren etc), waar de OC dit lokaal doet.

MARCEL VERSTEEG, medior monteur, onderhoudsbedrijf Watergraafsmeer

1. Ik doe dit werk nu 14 jaar en met veel plezier. Ik zit 10 jaar in de medezeggenschap en vind werken en medezeggenschap bedrijven een uitdagende combinatie. 2. Een ieder zou moeten stemmen omdat de medezeggenschap een controlerende rol heeft binnen het bedrijf. Veel mensen denken dat de cao er vanzelf is gekomen, maar de vakbonden hebben hier voor gestreden. Dus alleen al daarom zou je moeten stemmen, en dan op de FNV want dat is de grootste bond die het meeste voor de leden doet: samen sterk. 3. Ik maak me er sterk voor om iedereen binnenboord te houden met werk voor iedereen tegen goede arbeidsvoorwaarden. Dit uiteraard samen met de FNV voor een mooi en gezond bedrijf.

GUNO VALIES, hoofdmonteur, onderhoudsbedrijf Leidschendam

1. Ik ben geboren in Suriname en trotse vader van drie prachtige dochters en een geweldige zoon. Ik ben nu 23 jaar werkzaam in het mooiste onderhoudsbedrijf van NS. 2. Collega’s die mij kennen weten dat ik voor het bedrijf en de medewerkers sta en dat ik altijd de balans zoek waar dat werkbaar is voor beide partijen. 3. Ik ga mij inzetten voor iedereen, dus alle locaties. Ik zal me richten op wat in de tijd van belang is, voor de veiligheid en voor werkbare werkzaamheden.

ARNO VAN TILBORG, teamleider, servicebedrijf Zuid, Eindhoven

1. Ik ben nu alweer 36 jaar werkzaam bij NS. Begonnen als storingsmonteur, vervolgens ATB monteur, voorman, PCL en nu teamleider. Kortom een technisch dier opgeschoven naar de menselijke kant. 2. In deze tijd van ongekende veranderingen is het de taak van de medezeggenschap om de scherpe randjes van de plannen van de bestuurders te halen, waarbij de lijntjes met de vakbond kort zijn, zeker wanneer arbeidsvoorwaarden in het gedrang komen. 3. Ik ga voor toekomstperspectief (zeker voor jongeren) en gezond de eindstreep halen. Maar ook voor meer vertrouwen en dus minder controle (lees: minder afvinklijstjes).

ROY SAMBO, elektromonteur / vertrouwenspersoon, onderhoudsbedrijf Haarlem

1. Wat mij drijft in mijn werk is het samenwerkingsverband met mijn collega’s en zien hoe we het werk altijd klaar krijgen. 2. Stemmen is belangrijk omdat de medezeggenschap de medewerkers vertegenwoordigt en hen vertegenwoordigt wanneer zich veranderingen voordoen in het bedrijf. Stem dan bij voorkeur op een FNV-kandidaat, in dit geval op mij! Dit omdat ik zelf ook van de werkvloer ben en dus oog en oor voor mijn collega’s kan zijn. 3. Als ik gekozen word ga ik me vooral inzetten voor betere communicatie met de leidinggevenden en het hogere management. Ik behartig de belangrijk van de medewerkers voor een betere en gezonde samenwerking.

WIM HOVER, teamleider, onderhoudsbedrijf Maastricht

1. Ik werk nu al 39 jaar bij dit mooie bedrijf. Mijn drijfveer is de belangen van de werknemers op een goede manier vertegenwoordigen, zodat we samen met de zeggenschap het bedrijf beter maken. 2. Stemmen is natuurlijk een keuze die iedereen zelf moet maken, maar zonder vakbonden ook geen cao. 3. Gezien de huidige hoge pensioenleeftijd zet ik in op gezond het bedrijf in, maar ook gezond er weer uit kunnen.

GUIDO HAGEMANN, elektromonteur, servicebedrijf Randstad Noord, Amsterdam

1. Ik ben een sociaal bevlogen wereldburger die staat voor rechtvaardigheid, gelijkheid en eerlijkheid. Mijn drijfveer is een gelijk speelveld creëren tussen de medewerkers en het management en daar de speekbuis voor zijn zodat een ieder goed en gezond zijn werk kan verrichten. 2. Ik ben lid van de FNV omdat deze bond de zelfde betrokkenheid en bevlogenheid heeft als ik. De medewerkers van Instandhouding weten dat ze bij mij steun en een luisterend oor vinden. Dus hun stem op mij is een stem op een socialere werkvloer. 3. Ik ga me inzetten voor de twee grootste vraagstukken die nu al een tijdje tijd spelen, namelijk het Chroom6-dossier en het in- en uitstap probleem op de emplacementen. Dit laatste probleem wordt al jaren genegeerd door de onderneming, met als gevolg dat de Arbowet al jaren wordt overtreden. Kortom: ik wil gaan voor een veiligere werkomgeving in de breedste zin van het woord.

PETER BEKKERS, monteur NS Componentenbedrijf Berkel-Enschot

1. Ik ben 64 jaar, ben getrouwd, heb één dochter en twee kleinkinderen en werk bij een boeiend en steeds in beweging zijnd bedrijf 2. De medezeggenschap kan invloed uitoefenen op de besluiten die NS neemt. Met jouw stem heb je dus indirect invloed. Voor FNV Spoor is een goed functionerende OR belangrijk. Een sterk OR-lid die weet wat er leeft op de werkvloer is dus uiterst belangrijk, de medezeggenschap wordt daarmee net zo sterk als de mensen die hem kiezen. 3. Alles staat de komende zittingsperiode in het teken van de rigoureuze plannen van NS. NS wil naar een kleiner bedrijf in 2025. Op die plannen wil ik mijn invloed uitoefenen zodat er een bedrijf ontstaat waar zowel medewerker als NS zich in kunnen vinden.

BEN ADRICHEM, hoofdmonteur, afdeling toelevering NSTM

1. Op mijn afdeling worden deuren gereviseerd, er is een machinale houtafdeling, een spuitafdeling enz… Bij reviseren zie je zaken opknappen, bij machinale houtbewerking maak je vaak dingen. De verschillende werkzaamheden op de afdeling maken het werk leuk. 2. Het is belangrijk dat de medewerkers gaan stemmen, omdat de medezeggenschap belangrijk is bij veel besluitvorming binnen het bedrijf. Stemmen vergroot de betrokkenheid. Hiernaast is het belangrijk dat men stemt op een FNV-kandidaat omdat het belang van de medewerker dan wordt meegenomen. Zie het als een soort synergie tussen beide organen. 3. Voor mij is veiligheid belangrijk. Hiernaast vind ik het (psycho-) sociale van belang. Hier zou extra aandacht voor moeten zijn. Ik streef naar een prettige werkomgeving, waar veilig gewerkt kan worden.

Deel deze pagina