OR NSR

‘MEDEZEGGENSCHAP BELANGRIJK? NEE, CRUCIAAL!’

Tekst Ronald de Kreij Beeld Doon van de Ven

‘DE MEDEZEGGENSCHAP IS DE ACHTERBAN EN ANDERSOM. LAAT JE DAAROM HOREN!’

Renata Schoondermark: ‘OR en OC’s zijn de enige partijen die weerwoord geven.’

Aanstaande woensdag 22 september om klokslag 12.00 uur sluiten de stembussen voor de medezeggenschapsverkiezingen bij NS. Dat betekent haast maken voor de NS-medewerkers die hun stem nog niet hebben uitgebracht. Het is belangrijk om te gaan stemmen. Drie kandidaten voor de ondernemingsraad van NS-Reizigers vertellen waarom.

‘Als je iets van betrokkenheid voelt bij het bedrijf waar je werkt, ga dan stemmen’, zegt Bas Kuperus met nadruk. ‘Het woord zegt het al: mede-zeggenschap. Dat betekent meedenken, meepraten, mede-beslissen. Over de belangen van jou, als medewerker, maar ook over de belangen van het bedrijf. Want als het niet goed gaat met het bedrijf, heeft dit ook consequenties voor de medewerkers.’

BREDE BOND

Bas is machinist en staat bij de verkiezingen voor de ondernemingsraad van NSR op de eerste plaats van de kieslijst van FNV Spoor. ‘De FNV is ruim vertegenwoordigd in de maatschappij en kan daardoor breed kijken’, vertelt hij. ‘Dat geldt ook binnen NS. Bij het spoorbedrijf kennen we veel processen. Serviceverlening, logistiek, uitvoering, bijsturing, administratie, management en zo meer. Al deze processen zijn nodig om een mooi en veilig product te kunnen neerzetten. FNV Spoor heeft leden binnen al die disciplines. Hierdoor is FNV Spoor ook binnen NS een vakbond met een brede blik. Dit is precies de reden waarom ik juist van deze bond lid ben.’

De door Bas benoemde diversiteit van het spoorbedrijf is ook terug te zien op de FNV-kandidatenlijst voor de OR. Alleen al de eerste tien namen op die lijst vertegenwoordigen een verscheidenheid aan functies: hoofdconducteur, medewerker Veiligheid & Service, teammanager, medewerker landelijke bijsturing, trainmanager en machinist. Een soortgelijke brede vertegenwoordiging van zowel functies als regio’s (én mannen en vrouwen) zien we eveneens op de FNV-lijsten voor de tien onderdeelscommissies (OC’s, zie de artikelen verderop in dit e-magazine).

WEERWOORD

Nummer twee op de FNV-kieslijst voor de OR van NSR is servicemedewerkster Renata Schoondermark. ‘Of de medezeggenschap bij het spoorbedrijf belangrijk is?’, herhaalt ze de vraag. ‘De medezeggenschap is cruciaal! De OR en de OC’s zijn partijen die weerwoord geven aan de bedrijfsleiding en naar wie ook werkelijk geluisterd wordt. Ik denk dat directeuren graag met de medezeggenschap willen sparren, omdat ze dan oprecht kritische reacties krijgen.’

Met deze kennis in het achterhoofd vindt ze het belangrijk dat er veel FNV’ers in de medezeggenschap worden gekozen. ‘De FNV is niet alleen een brede bond, maar ook een sterke bond. Leden van de medezeggenschap kunnen bijvoorbeeld altijd een beroep doen op de juristen van de FNV. Maar ook zij zelf krijgen van de bond gedegen scholing aangeboden, zodat ze zich goed in gecompliceerde vraagstukken kunnen verdiepen. Hoe kun je anders adviseren over een adviesaanvraag van NSR om – bijvoorbeeld in mijn bedrijfsonderdeel Service & Stations – honderden banen te schrappen? Wij oordelen als OR over de inhoud van de adviesaanvraag, en de bond overlegt met NSR over de sociale en personele consequenties.’

SPECIFIEKE EXPERTISE

Verderop op de FNV-lijst staat materieelregelaar bij het landelijk besturingscentrum Kees Monshouwer. Hij bezet de negende plaats, en is daarmee in principe nog steeds verkiesbaar. ‘Ik heb 17 jaar ervaring in een onderdeelscommissie’, vertelt hij. ‘Tropenjaren. Daarom heb ik daarna drie jaar even niets meer in de medezeggenschap gedaan. Maar nu begon het toch weer te kriebelen.’

Net als alle andere kandidaten is ook Kees op de FNV-lijst gekomen vanwege zijn specifieke expertise. Denk hierbij aan kennis van vroegpensioen en de zwaarwerkregeling. ‘Maar bijvoorbeeld ook het roosterproces’, zegt hij. ‘Daar heb ik me in mijn OC-tijd druk mee beziggehouden. De vraag om meer flexibiliteit en de betrouwbaarheid van een rooster bijvoorbeeld gaan niet altijd samen. Dit is iets waarover we met elkaar in gesprek moeten blijven. OR en OC kunnen elkaar hierin goed aanvullen. De OC kan belangrijk voorbereidend werk verrichten. Als je een goede OC hebt die over specifieke onderwerpen informatie verzamelt, dat uitwerkt en aan de ondernemingsraad aanbiedt, dan is vaak de helft van het OR-werk al gedaan.’

SOCIALE COHESIE

Er liggen belangrijke vraagstukken op tafel waar de nieuwe medezeggenschap zich in de komende termijn over zal moeten buigen. Hoe komt NS financieel gezond uit de coronacrisis? Gaat de grotere rol van ict op de diverse processen werken? Wat gebeurt er met de krapte op de arbeidsmarkt? Blijft NS interessant als werkgever? En natuurlijk de aangekondigde bezuinigingen en de reorganisatie bij onder meer Service & Stations.

Kees: ‘Waar we in ieder geval voor moeten zorgen, is dat we de sociale cohesie binnen NS vasthouden. Ik denk dat de FNV hierin het sterkst is van alle bonden. De FNV heeft een brede achterban in alle functies van hoog tot laag, en weet dat een financiële man, om maar een functie te benoemen, net zo belangrijk is als bijvoorbeeld een bijstuurder of hoofdconducteur. Dus stemmen op een FNV’er in de medezeggenschap, is stemmen op behoud van de sociale cohesie.’

Renata verwacht zoals ze al zei nog veel werk rond de reorganisatie bij 'haar' Service & Stations. ‘Maar er liggen meer heikele onderwerpen op tafel’, zegt ze. ‘Bijvoorbeeld de adviesaanvraag rond de hoofdconducteur zonder boa-bevoegdheid (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) en de mogelijke invoering van het zogenoemde technisch geleid vertrekproces, ook wel de korte stop genoemd. Ingrijpende dossiers waarover we met elkaar goed in gesprek moeten.’

Bas besluit met een oproep. ‘Ga niet alleen stemmen, maar blijf ook betrokken. Laat van je horen ongeacht het onderwerp. Geef aan wat je vindt, kom met argumenten en deel je ervaringen. De medezeggenschap is de achterban en andersom. En samen zijn wij NS.’

‘STEMMEN OP EEN FNV’ER, IS STEMMEN OP BEHOUD VAN DE SOCIALE COHESIE’

Kees Monshouwer: ‘…financiële man net zo belangrijk als bijstuurder …’

Bas Kuperus: ‘Ga niet alleen stemmen, maar blijf ook betrokken.’

Deel deze pagina