BESTE WENSEN - 9

WENS: SNELLERE AANPAK

Tekst Ronald de Kreij Beeld Doon van de Ven

‘GRAAG SNELLER INGRIJPEN ALS WIJ ONVEILIGE SITUATIES AANKAARTEN'

Nederland heeft de spoorwegveiligheid ‘over het algemeen goed op orde', oordeelt machinist/wagencontroleur bij DB Cargo Mike Peeters. Maar dat betekent niet dat er niets meer te verbeteren valt. Hij ziet het zelf in de praktijk. Daarom is hij lid geworden van de kadergroep Spoorwegveiligheid van FNV Spoor.

‘In de kadergroep bespreken we zaken die ons opvallen. Denk aan slecht zichtbare seinen, een gevaarlijk looppad op een opstelplaats en onveilige onbewaakte spoorwegovergangen. Sinds het ongeluk in mei in het Drentse Hooghalen waarbij een machinist van NS om het leven kwam, heeft dit laatste onderwerp op dit moment onze prioriteit.’ ‘In onze kadergroep zijn zo’n beetje alle spoorbedrijven vertegenwoordigd. De reizigersvervoerders, de goederenvervoerders, ProRail, de railinfrabedrijven… We vertegenwoordigen de hele spoorsector in onze kadergroep. Als we compleet zijn zitten we met zeker vijftien mensen bij elkaar. Ieder met de expertise van zijn functie, maar ook zijn eigen kennis van spoorwegveiligheid.’

‘We komen vier keer per jaar bijeen en bespreken dan zaken die aandacht verdienen. Is ingrijpen nodig, dan kaarten we dat aan bij de instantie die er over gaat. Dat doen we door brieven te schrijven, in gesprek te gaan met de spoorbedrijven en de politiek, en de media op te zoeken indien nodig. Onze gezamenlijke kennis maakt dat we invloed hebben.’ ‘We hebben de spoorwegveiligheid in Nederland over het algemeen goed op orde. Veel is computergestuurd en de controle is daardoor ook beter. Ongevallen zoals in Duitsland waarbij treinen op één en hetzelfde spoor frontaal op elkaar botsten, hebben we hier niet meer. Maar natuurlijk valt ook in Nederland nog het een en ander te verbeteren. Daarom ben ik in de kadergroep gestapt.’

‘Ik vind wel dat als wij onveilige situaties aankaarten, daar best wat sneller op gereageerd mag worden. Ik heb het zelf meegemaakt op de Maasvlakte waar nieuwe borden geplaatst waren. Dat waren onjuiste seinen. Met als gevolg dat machinisten tegenstrijdig werden geïnformeerd. Het heeft bijna driekwart jaar geduurd voor dit werd rechtgezet. Zoiets moet niet mogelijk zijn. We zijn er allemaal van overtuigd dat spoorwegveiligheid belangrijk is. Dus alsjeblieft, laten we bij geconstateerde misstanden dan ook sneller ingrijpen.’