COLUMN

FRED SCHRIJFT

Fred van Oort is voorzitter van de sectorraad Vervoer en van de subsectorraad Spoor. Als werknemer van DB Cargo is hij hiernaast respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter van de OR en de Europese OR van dit spoorbedrijf. Hij blikt terug op het recent gehouden allereerste vierjaarlijkse congres van FNV Vervoer.

Beeld Gert-Jan den Besten

FNV VERVOER WIL EIGEN KLEUR

Sectoren met ieder hun eigen kleur, identiteit en eigen beleid. Dat is wat de subsectoren van FNV Vervoer hopen te bereiken binnen de FNV. We hebben het hier over – in alfabetische volgorde – de subsectoren Havens, Luchtvaart, Spoor, Streekvervoer, Taxi, Touringcar, Transport & Logistiek en Veerdiensten & Rondvaarten.

De diversiteit binnen deze subsectoren is groot, maar de gemeenschappelijkheid zo mogelijk nog groter. Thema’s die bij de ene subsector spelen, kom je immers ook vaak tegen bij een andere.

Na twee grote fusies is FNV Vervoer onderdeel geworden van één groot FNV-geheel. Dit heeft zijn weerslag op de betrokkenheid van de leden en kaderleden. Maar ook potentiële nieuwe leden herkennen zich in mijn optiek, als we niet oppassen, hierdoor minder in hun bond.

Een groot deel van het FNV-beleid wordt ter besluitvorming aan het Ledenparlement voorgelegd. Voor de sectoren en bijbehorende (sub)sectorraden lijkt er slechts kruimelwerk over te blijven. In het grote geheel sneeuwt sectorale inbreng sneller onder.

De sleutel om meer (sub)sectorale inbreng en profilering te creëren ligt in sectoralisatie. Of, zo mag het van mij ook genoemd worden: decentralisatie richting de sectoren. Het gaat in ieder geval om meer eigen sectoraal beleid en échte invloed op de keuzes die binnen de FNV worden gemaakt.

Ons was duidelijk dat we alleen het verschil kunnen blijven maken wanneer we samen als leden en kaderleden sterk staan. Dat begint in de bedrijven en sectoren. Alleen dan kunnen we betere arbeidsvoorwaarden afspreken en een vuist maken namens onze achterban. We willen, kortom, terug naar de basis, al zijn we daar in het vervoer nooit van weggeweest. Alleen vanaf de werkvloer kunnen we bouwen aan een sterk FNV Vervoer met een eigen identiteit en kwaliteit.

In het kader van werken aan een sterke FNV met input die direct van de werkvloer komt, hebben wij tijdens het kaderledencongres van 6 februari 2021 besloten dat de basis van ons werk vastgesteld moet worden in een vierjaarlijks congres voor de leden van FNV Vervoer. Dit eerste congres heeft afgelopen oktober plaatsgevonden. Daar hebben we met elkaar vastgesteld waar we ons als FNV Vervoer (dus met de hierboven genoemde subsectoren) de komende jaren voor gaan inzetten.

Tijdens ons congres hebben bestuurders en kaderleden presentaties gegeven over specifieke thema’s die spelen in hun subsector. Wat betreft FNV Spoor sprongen daar drie dingen uit: marktwerking, werkdruk (mede als gevolg van sociale (on)veiligheid) en ledenwerving.

Na de presentaties werden in totaal 43 aanbevelingen verdeeld over 9 aandachtsvelden met grote meerderheid aangenomen: marktwerking; eerder stoppen met werken/zwaar werk; de energietransitie; robotisering/automatisering en digitalisering; arbeidsomstandigheden; internationaal vakbondswerk; arbeidsvoorwaardenbeleid; versterking positie FNV Vervoer; en als laatste meer invloed op beleid en invulling van de ondersteuning door de werkorganisatie. Hier gaan wij ons de komende jaren op richten en vakbondswerk van maken. Bekijk hier de korte aftermovie.

De eindconclusie is dat FNV Vervoer alleen goed kan functioneren als de gewenste sectoralisatie ook écht gestalte krijgt. We hebben dit nodig om de aanbevelingen die de werkvloer heeft gedaan ook daadwerkelijk om te zetten in beleid en om de leden weer onderdeel te laten zijn van de vakbondsstrategie voor deze subsectoren, zoals FNV Spoor. Zie hier het congresboekje met alle aanbevelingen.

Een compliment wil ik tot slot geven aan diegenen die hebben meegeholpen om in relatief korte tijd dit eerste congres zo goed georganiseerd te krijgen. Teleurstellend was alleen wel dat FNV Spoor er helaas geen gebruik van heeft gemaakt om met een maximale afvaardiging op dit congres aanwezig te zijn. Dat was voor mij als spoorman een kleine domper op het geheel. We hadden hier als spoorsector een uitgelezen kans om het voor ons werkelijk belangrijke vakbondsbeleid voor de komende vier jaar mede te bepalen. Hier kan ik alleen over zeggen dat het jammer was dat je er niet bij was of bij kon zijn.

Waar ik daarentegen als voorzitter heel blij mee ben, is dat FNV Spoor zich nu sterk focust op de echt spoorgerelateerde onderwerpen. Door onze grote en brede organisatiegraad in de sector en als onderdeel van de FNV als geheel gaan we nu ook over sectoroverstijgende thema’s. Hoewel ook dit laatste wat mij betreft nog beter kan.

Deel deze pagina