VOORWOORD

PASSIE, BEZIELING

Spoormedewerkers zijn betrokken medewerkers, constateert FNV Spoor-bestuurder Henri Janssen. Ze hebben veel passie voor hun werk. De kaderleden onder hen blijken tevens gepassioneerde vakbondsleden. En dát maakt het werk van hem zo geweldig. Samenwerken met zijn kaderleden, dat is de grote passie van Henri Janssen.

Dit Kerstnummer van ons FNV Spoor-e-magazine staat in het teken van passie en bezieling voor het werk. Wat drijft de mensen in al die verschillende spoorfuncties om elke morgen weer vrolijk op te staan en fluitend naar hun werk te gaan? Of ’s middags, of ’s avonds… En na gedane arbeid vervolgens ook weer vrolijk en tevreden thuis te komen. Of voor diegenen die vanwege de coronamaatregelen nu thuis werken, de laptop uit te zetten.

Met de passie voor het werk zit het bij de spoormedewerkers wel goed, zo blijkt uit de verschillende bijdragen verderop in dit blad. Daarom steekt het me dat die passie zo minimaal wordt gewaardeerd door de spoorwerkgevers. Waarom moet er worden geknokt, ja zelfs gestaakt, om de arbeidsvoorwaarden op zijn minst op peil te houden?

Net als een schouderklopje en een complimentje is ook waardering in geld een belangrijke motiverende factor om het werkplezier overeind te houden. En nee, corona is geen excuus om de geldkaan dicht te draaien. Het spoorpersoneel werkt tijdens corona met gevaar voor eigen gezondheid gewoon door. En ik vind dat werk dat wordt uitgevoerd, gewoon betaald moet worden. Liefst zelfs met een toeslag of premie, vanwege alle risico’s die de pandemie met zich meebrengt.

Weten de werkgevers dan niet dat wanneer je de verschillen groot maakt – in de onderlinge relatie, of qua loon – je vrijwel zeker herrie in de tent krijgt? Wanneer je de verschillen klein houdt, ben je zo goed als verzekerd van rust. Een voorbeeld. We kampen in het spoor met grote personeelstekorten. Steeds vaker rijden er dagdelen lang geen treinen tussen bepaalde stations vanwege een gebrek aan treindienstleiders bij ProRail. Dit voorbeeld haalt de kranten. Maar er zijn meer voorbeelden waar we niets over lezen. Een vervallen treindienst tussendoor omdat er bijvoorbeeld te weinig machinisten zijn. Overwerk en geen vrije tijd kunnen opnemen omdat er überhaupt onvoldoende personeel is.

Iedereen weet: een werkgever die personeel wil binden, moet goed zorgen voor zijn medewerkers. Door ze te waarderen en marktconforme salarissen te betalen – of meer dan dat, wanneer dit alsnog onvoldoende blijkt om nieuw personeel te vinden. Daarnaast zijn ook goede secundaire arbeidsvoorwaarden belangrijk. Zeggenschap over de werktijden bijvoorbeeld, voldoende vrije tijd, en wat te denken van een goede pensioenregeling?

We staan aan de vooravond van een nieuw jaar. Ik kan me niet voorstellen dat ik in 2022 zal instemmen met een verdere vergroting van de kloof bij het spoor. Ik roep de werkgevers op hierin mee te gaan. Laten we daar waar de strijdbijl is opgegraven, deze weer begraven en de verschillen kleiner te maken.

Gevraagd naar mijn eigen passie voor m’n werk kom ik uit op de samenwerking met mijn kaderleden. Dat zijn spoormedewerkers die niet alleen een passie hebben voor hun werk, maar ook voor de bond. Die bereid zijn actie te voeren om mooie doelen te bereiken, zoals recent is gebeurd bij Service & Stations van NS, bij ProRail én de Trainmanagers bij NS Internationaal. Ik vind het geweldig dat ik als vakbondsbestuurder met deze mensen mag samenwerken. Dit maakt dat ik ’s morgens fluitend opsta. Elke dag weer.

Ik wens jullie allen fijne feestdagen, een heel gelukkig nieuwjaar en hoop dat we allemaal ook in 2022 nog steeds met heel veel passie aan het werk kunnen gaan.

Henri Janssen, bestuurder FNV Spoor

Deel deze pagina